بازارچه زنجیره ای روستاما
مشاوره شرایط همکاری شیوه فروش در روستاها طرح درآمدزایی تخفیف ها و پیشنهادها ثبت نام بازاریاب و روستاییان اکوسیستم کارآفرینی روستاییان موفق سرمایه پذیری اخبار

تولید یک میلیون ماسک بهداشتی در روز

12 بهمن 98 اولین اقدام بهشت کارآفرینی ی آویژن برای تولید ماسک های بهداشتی در برابر کرونا بود که طی این اقدام اولیفاظن ماسک ضد کرونا با قابلیت حفاظت از دهان و بینی و چشم بوده است.

12 بهمن 98 اولین اقدام بهشت کارآفرینی ی آویژن برای تولید ماسک های بهداشتی در برابر کرونا بود که طی این اقدام اولیفاظن ماسک ضد کرونا با قابلیت حفاظت از دهان و بینی و چشم بوده است.